Advocaat

Mijn liefde voor het vak
Advocaat

Kerstin Hopman

Na afronding van mijn studie Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam in 1986 heb ik diverse juridische functies bij het toenmalige GAK, de voorloper van het huidige UWV, verricht. Daar ligt dus de basis van mijn huidige specialisme, de sociale zekerheid.

In 1998 maakte ik de overstap naar de rechtskundige dienst van de FNV en heb ik mij het arbeidsrecht eigen gemaakt. Sinds 2002 combineer ik deze twee rechtsgebieden als advocaat. Aanvankelijk in loondienst en sinds 2010 als zelfstandige. Daarnaast doceer ik al jaren op het gebied van de sociale zekerheid maar vooral ook op het gebied dat het raakvlak betreft tussen de sociale zekerheid en het arbeidsrecht.

De actualiteit en kwaliteit van mijn kennis is dus gewaarborgd!

Advocaat, docent en Zielscoach

mijn liefde voor het vak

Waar ligt mijn expertise?

Sociale Zekerheid

Sinds 2019 behandel ik alleen nog maar zaken tegen het UWV. Het betreft dan bezwaar- en beroepsprocedures. Zowel op verzoek van werkgever als werknemer. Een geweigerde uitkering of juist een opgelegde loonsanctie.

Ook in geval van vragen/problematiek rond het eigenrisicodragerschap ben je bij mij aan het juiste adres. Ook als je een (arbeidsrechtelijke georiënteerde) collega bent en niet helemaal zeker van je zaak. Daarnaast begeleid ik diverse jonge advocaten bij het voeren van SV-procedures.

Verder ben ik door de NOvA in het kader van kwaliteitstoetsing aangewezen als peerreviewer sociale zekerheid.

Ik ben (bestuurs-)lid van de specialisatievereniging Socialezekerheidsrecht. In het rechtsgebiedenregsiter van de NOvA ben ik geregistreerd met het specialisme ‘sociale zekerheid’ en het specialisme arbeidsrecht.

Ook ben ik auteur op het gebied van de sociale zekerheid.

Arbeidsrecht

Sinds 2019 richt ik mij met name op die arbeidsrechtelijke zaken die zeer nauw samenhangen met de sociale zekerheid.

Het betreft dan ontslagzaken (al dan niet tijdens ziekte of langdurige arbeidsongeschiktheid) en zaken waarin sprake is van re-integratieproblematiek. En niet te vergeten die zaken waarin sprake is van hernieuwde uitval en de vraag speelt of terzake daarvan opnieuw een recht op loondoorbetaling ontstaat. Over die problematiek gaat ook het van mijn hand verschenen boekje ‘Werken in de WIA’.

In 2020 ben ik benoemd tot lid van de wetgevingscommissie arbeidsrecht van de NOvA.

bezigheden

Bestuursfuncties

Sociale Zekerheid

Lid van de adviesraad Sociale Zekerheid van de OSR

Motto

Voorkomen is beter dan genezen

Mijn motto is voorkomen is beter dan genezen. Conflicten los ik bij voorkeur buiten de rechtszaal op. Ik ga daarbij doortastend en voortvarend te werk. Mijn stijl laat zich kenmerken in de volgende steekwoorden: direct, nuchter, betrokken, gedreven, praktisch, laagdrempelig en energiek. Mijn klantenkring heeft zich de afgelopen jaren vooral via mond-tot-mondreclame uitgebreid.